Bohag och dödsbon köpes

Vi köper hela eller delar av hem. Vi betalar dig alltid innan vi hämtar sakerna.

Enklare föremål som fortfarande är använbara skänker vi vidare för att minimera avfallet och maximera återanvändningen.

Har du frågor om något föremål eller har något du är intresserad av att sälja. Kontakta oss och om möjligt skicka även gärna bilder.

Värdering dödsbon. Illustration: Emma Virke