Information om dödsbon

När en anhörig går bort försätts vi ofta i en känslomässigt jobbig situation, samtidigt som många praktiska frågor måste lösas. Då kan det vara avlastande att anlita professionell hjälp utifrån. Kristiansens tar hand om allt som rör bohaget i ett dödsbo. Vi har arbetat med dödsbon i över tio år och har under denna tid finslipat en process som ska vara så smidig som möjlig för dig som dödsboägare: Vi köper dödsboets inventarier, tömmer bostaden och ser till att den blir städad och klar för nästa ägare eller hyresgäst. Om du hellre vill utföra en del av arbete själv kan vi självklart skräddarsy en tjänst som passar just dina behov. Läs mer om våra tjänster för dödsbon.

Här har vi samlat kortfattad information om sådant som är bra att känna till för dig som dödsboägare.

Bra att veta

  • Dödsbo: Dödsboet är den avlidna personens samlade tillgångar, till exempel bostad, lösöre och pengar, samt eventuella skulder. Dödsboet betraktas som en juridisk person fram tills att det löses upp i ett arvskifte.
  • Dödsboägare: Dödsboägaren är arvinge till den avlidna personen. Om det finns flera arvingar kan de också kallas för dödsbodelägare. Dödsboägaren kan vara till exempel make, maka eller barn till den avlidna. Dödsboägaren ansvarar för dödsboets ekonomi fram till bouppteckningen, men måste först beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket.
  • Bouppteckning: En bouppteckning är en lista över den avlidna personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen anger också vilka personer som är arvingar till den avlidna. Bouppteckningen ska skickas in av arvingarna senast fyra månader efter dödsfallet. Man kan göra bouppteckningen själv eller anlita till exempel en jurist eller begravningsbyrå för arbetet. Efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket har dödsboägarna rätt att representera dödsboet. Det är alltså först då du kan köpa tjänster av Kristiansen på dödsboets vägnar. Hos Skatteverket kan du läsa mer om bouppteckning och vanliga frågor och svar om bouppteckning.
  • Arvskifte: Arvskiftet är ett skriftligt avtal mellan arvingarna, där de delar upp dödsboets tillgångar mellan sig. Avtalet är privat och ska inte skickas in till myndigheterna. Om det bara finns en dödsboägare behövs inget arvskifte. Om den avlidna personen var gift eller sambo måste man upprätta en bodelning innan arvskiftet kan genomföras.
  • Bodelning: Vid bodelning fördelas tillgångarna mellan den avlidna personen och dennes make, maka eller sambo. Alla tillgångar som tillfaller den avlidna personen utgör dödsboets tillgångar, som kan fördelas mellan arvingarna.