Vanliga frågor om våra tjänster

I vilka delar av landet tar ni på er uppdrag?

Vi utför tömningar i Stockholm och dess förorter samt i områdena kring Uppsala, Enköping, Västerås, Nyköping, Södertälje, Strängnäs och Eskilstuna.

Även andra delar av landet kan vara aktuella. Kontakta oss för information om uppdrag på din ort.

Vad kostar tömning av dödsbo?

Priset är 850 kr för 2 man med lasbil alternativt 1 250 kr för 3 man med lastbil per timme.

Alla hem och dess innehåll är unika och måste bedömas individuellt. Uppskattning vad omhändertagande av ett normalmöblerat hem kostar utan avdrag för säljbara inventerier (priserna är anges inklusive moms).

  • Lägenhet 60 m² 10 000 kr
  • Lägenhet 100 m² 15 000 kr
  • Hus 150 m² 20 000 kr

Vad kostar flyttstädning?

Priset är per kvadratmeter och om den ska göras noggrant enligt uppsatta branschstandarder så kostar det mellan 70 och 80 kr/m² efter RUT-avdrag där det är möjligt blir kostnaden mellan 35 och 40 kr/m².

Vad ingår i en flyttstädning?

En flyttstädning är en nogrann städning av bostaden inklusive fönsterputs. Branchstandarden för flyttstädning brukar vara de riktlinjer som Mäklarsamfundet har angett. Du kan läsa mer detaljerat om vilka moment vi utför i flyttstädningen under våra tjänster och sedan klicka på städning.

Kan dödsbo få rutavdrag?

Ett dödsbo kan inte få rutavdrag för arbete som utförts efter dödsfallet. Ifall arbetet har utförts innan dödsfallet kan man få skattereduktion. Det är inte heller möjligt för efterlevande att nyttja rutavdrag om de inte varit eller är bosatta i bostaden där arbetet utförs.

Varför ska jag låta Kristiansens ta hand om dödsboet istället för t.ex. ett auktionshus eller återvinningsföretag?

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med dödsbon, till exempel auktionshus, återvinningsföretag och flyttfirmor. Vi specialiserar oss enbart på bohagstjänster och dödsbon, och har därför kunnat utveckla tids- och kostnadseffektiva arbetsmetoder för omhändertagande av hela hem.
  • Mer pengar i handen. Våra offerter ger oftast er som säljare mest pengar i handen. Det beror bl.a. på att vi har låga omkostnader. Till exempel har vi inga dyra lager där vi förvarar bohaget, utan säljer det vidare eller skänker bort det så snart som möjligt. Ofta hamnar föremålen hos våra samarbetspartner redan samma dag som vi utför tömningen. Hos oss slipper ni även auktionshusens provisioner och slagavgifter.
  • Snabb betalning. Vi betalar er för dödsboet senast på tömningsdagen. Säljer ni via ett auktionshus får ni räkna med minst en månads väntetid innan ni har pengarna på kontot.
  • Korrekta värderingar baserade på kunskap. En auktion är alltid ett lotteri: om det inte finns flera köpare som är intresserade av föremålen just vid auktionstillfället kan de klubbas för belopp långt under marknadsvärdet. Auktionshusens värdering av föremålen är endast riktgivande, inte en garanti för hur mycket ni kommer att få för dem. Flyttfirmor å sin sida saknar ofta rätt kompetens för att bedöma bohagets verkliga värde. Vi har erfarna värderingsmän som baserar sina bedömningar på kunskap och noggranna efterforskningar. Värderingarna är inte heller beroende av att vi hittar rätt köpare vid rätt tillfälle. Vi har ett brett kontaktnät inom antikbranschen och andrahandsmarkanden och vet var man får ut bästa möjliga pris för bohaget.
  • Fasta priser på arbete. Vi ger dig alltid ett fast pris på inventarier och arbete. Du bör vara uppmärksam ifall du får en offert utan ett fast pris med en massa villkor där extra kostnader kan uppstå. Detta kan ge en stor oväntad extra kostnad för dig som kund.
  • Tar tillvara på det mesta. Till skillnad mot återvinningsföretag som vill maximera vad som hamnar på tippen som du som kund får betala för. Så samarbetar vi med flertalet välgörenhetsorganisationer som är tacksamma för även enklare föremål.

Det är viktigt för oss på Kristiansens att våra kunder blir nöjda. Ta därför alltid in offerter från flera aktörer för att garantera att ni får bästa möjliga service till rätt pris. Vi tål att jämföras!

Hur långt i förväg måste jag boka tömning av ett dödsbo?

Trots att vi är vana att arbeta med snäva tidsramar är det alltid bra att vara ute i god tid. Exakt hur lång tid vi behöver på oss beror givetvis på bohagets omfattning, på vilka tjänster ni beställer och inte minst på vår beläggning. Som en tumregel för helhetslösningar med värdering, tömning och slutstädning, bör ni boka arbetet minst en vecka innan ni vill att det ska vara färdigt. Kontakta oss så kommer vi överens om en tidsplan som passar er.

Hur går en värdering till och hur tillförlitlig är den?

När ni kontaktar oss med er förfrågan bokar vi in en tid för värdering på plats. Alla värderingar utförs av en eller två värderingsmän med tidigare erfarenhet från arbete vid auktionshus och goda kunskaper om olika typer av bohag såsom designmöbler, konst, antikviteter och samlarsaker. Tack vare värderingsmännens expertis och insyn i branschen stämmer våra värderingar mycket väl överens med bohagets rådande marknadspris. Under värderingsbesöket är det vanligt att vi fotograferar delar av bohaget för att i efterhand kunna sammanställa vår värdering på ett tillförlitligt sätt. Vissa föremål kräver noggranna efterforskningar för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av värdet. Kristiansens har ett brett kontaktnät inom antikbranschen och andrahandsmarkanden och strävar alltid efter att få ut bästa möjliga pris för era saker, vilket i slutändan ger er mer pengar i handen.

Vid försäljning av dödsbon är det vanligt att anhöriga själva vill spara en del av bohaget. Dessa föremål inkluderar vi givetvis inte i vår värdering. Kom därför ihåg att plocka undan sådana föremål före värderingsbesöket eller tala om för värderingsmännen vilka saker ni ska behålla.

Hur hanterar ni nycklar?

Kunden får alltid en nyckelkvittens vid överlämnandet av nycklar. I kvittensen anges antalet mottagna nycklar och hur de ska återlämnas.

Vad köper ni?

Vi köper allt som vi kan sälja vidare, enklare saker som inte har något större ekonomiskt andrahandsvärde skänker vi bort till välgörenhet.

Vad kostar det och vad ingår i priset?

Alla värderingar och offerter är kostnadsfria och helt utan förpliktelser. Kostnaden för tömning och transport baseras på hur många timmar arbetet tar för två man med en lastbil. Därför påverkas priset till exempel av om bohaget innehåller många stora och tunga möbler eller om det är långt till närmaste återvinningsstation för företag. Dessutom tillkommer tippavgifter.

Priset för slutstädning baseras på bostadens kvadratmeteryta och skick. Vi följer branschstandarder för flyttstädning och lämnar alltid nöjd kund-garanti. Om det upptäcks brister i städningen åtgärdar vi dem inom 48 timmar.

När vi har beräknat arbetskostnaden drar vi av den från bohagets värde. Om vi bedömer att bohagets värde överstiger våra arbetskostnader så betalar vi er mellanskillnaden. I annat fall fakturerar vi er för den återstående arbetskostnaden.

Du kan får en uppsakttning om kostnader under vår sektion om priser men det bästa är att kontakta oss direkt och beskriva din situation.

När och hur får vi betalt för försäljningen av dödsboet?

Om värdet på bohaget är högre än våra arbetskostnader betalar vi er mellanskillnaden. Betalningen sker alltid innan arbetet påbörjas. Ni kan välja kontant betalning och får då pengarna i handen när ni lämnar över nycklarna till objektet eller samma dag som vi tömmer dödsboet. Om ni väljer betalning via banköverföring gör vi överföringen senast på dagen för tömningen och pengarna finns på ert konto 1-2 dagar senare.

De föremål som inte är lämpliga för återanvändning sorteras som avfall och körs till närmaste återvinningscentral för företag.

Är arbetet avdragsgillt?

RUT-avdrag på städning är möjligt att nyttja för personen som är skriven som ägare på adressen för uppdraget.

Tyvärr omfattas inte dödsbon av rutavdraget för hushållsnära tjänster. Enligt Skatteverket kan ett dödsbo endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger inte rätt till skattereduktion.

Hur fortsätter arbetet när vi har godkänt er offert?

När ni har godkänt vår offert bestämmer vi ett datum för tömningen samt hur och när nycklarna till bostaden ska överlämnas. Om ni vill får ni närvara i bostaden på tömningsdagen, men det är inte nödvändigt. Räkna med att tömningen av ett dödsbo tar åtminstone en dag i anspråk. Arbetet utförs i regel av två man med en lastbil. Vi plockar ut alla föremål som går att återanvända, och det övriga bohaget sorteras som avfall och körs till närmaste återvinningsstation för företag. Om ni även har beställt städning, utför vi en flyttstädning innan vi återlämnar nycklarna till er.

Vad händer med alla saker?

Kristiansens strävar efter att återanvända bohaget i så stor utsträckning som möjligt. De återanvändbara föremålen säljs vidare till våra olika samarbetspartner eller skänks till hjälporganisationer. Vi samarbetar inte med bara en specifik organisation, utan skänker till någon av de lokala aktörerna i närheten av tömningsplatsen för att minska transporterna. Självklart kan ni ändå komma med önskemål om ni föredrar någon särskild organisation, så försöker vi ordna detta.

Hur jobbar ni under coronapandemin (Covid-19 – coronavirus)?

Vår verksamhet fortsätter som vanligt, men självklart följer vi myndigheternas rekommendationer. Vi håller avstånd, vi tar inte i hand och vi använder handsprit före och efter varje hembesök. Kontakta oss om du undrar över något!