Tömning av dödsbon och bostäder

När ni har accepterat vår offert kommer vi överens om ett datum då arbetet kan påbörjas. På utsatt tid ser vi till att alla inventarier bortforslas så att bostaden blir tom och redo för slutstädning.

Vårt mål är att så lite som möjligt slängs på tippen: återanvändning är vår högsta prioritet. För att uppfylla vårt mål skänker vi bohag till våra samarbetsaktörer. Detta är vårt sätt att bidra till en cirkulär ekonomi.

Röjning dödsbo. Illustration: Emma Virke

Hur går en bostadstömning till?

  1. Förberedelser: Innan vi börjar tömma bostaden på bohag vill vi att du tar bort eller märker ut alla föremål som du önskar behålla.
  2. Överlämnande av nycklar: Vi kommer överens om en tid och plats för överlämnandet av nycklar. Kom ihåg att vi även behöver nycklar till eventuella vindsförråd eller källarförråd som ska tömmas. När vi tar emot nycklarna skriver vi en nyckelkvittens.
  3. Sortering och packning: Vi sorterar och packar bohaget på plats och tar till vara allt som går att sälja eller återanvända för att undvika att saker bara slängs på tippen. Vi samarbetar med flertalet aktörer som tar tillvara även enklare föremål. Själva bortforslingen utförs i regel av två eller tre man med en lastbil.

Till lägenheter hör ofta ett förrådsutrymme. Tänk på att även förrådet måste tömmas vid avflyttning från bostad.

Saker vi inte tar hand om

Vissa saker som finns i ett hem tar vi normalt inte hand om. Om det dyker upp exempelvis miljöfarligt avfall eller mediciner under vårt arbete, brukar vi lägga dessa i en kartong så att du själv enkelt kan forsla bort dem på rätt sätt.

  • Livsmedel: Vill du att vi tar bort livsmedel måste vi få tillstånd av dig att slänga dem i hushållsavfallet som tillhör bostaden. Meddela oss ifall du behöver hjälp med detta.
  • Mediciner: Läkemedel måste du själv lämna in till ett apotek. Dessa får inte slängas i hushållssopor eller spolas ner i toaletten.
  • Miljöfarligt avfall: Miljöfarligt avfall är oika typer av kemiska ämnen som tvättmedel, färg, lösningsmedel etc. Dessa får inte slängas i hushållssopor eller spolas ner i toaletten, utan som privatperson lämnar du dem gratis till närmsta återvinningscentral.