Offert

Efter hembesöket sammanställer vi en skriftlig offert. Du får den oftast via e-post inom 1–2 dagar. Är det brådskande kan offerten ges snabbare, men vi vill helst ha tid att undersöka bohaget vi sett för att kunna göra en bra värdering.

I offerten specificerar vi arbetskostnaderna och hur mycket vi betalar för föremålen. Vi ger dig alltid ett fast pris på både arbetet och föremålen. Det tillkommer alltså inga extra kostnader utöver de som anges i offerten. På detta sätt vet du i förväg exakt hur mycket pengar vi betalar dig eller eventuellt hur mycket du får betala för vår tjänst. Om värdet på bohaget överstiger arbetskostnaden betalar vi dig mellanskillnaden innan arbetet påbörjas. Annars skickar vi en faktura efter att arbetet är utfört.

När du har tagit ställning till vårt erbjudande sätter vi upp en tidsplan för när arbetet kan påbörjas och när det ska vara klart, och kommer överens om eventuella övriga villkor.

Tveka inte att kontaka oss med eventuella frågor om offerten.

Städning dödsbo. Illustration: Emma Virke