Avslut med avstämning

När vi är klara med vårt uppdrag meddelar vi dig så att du kan besikta arbetet. Om du finner några brister ser vi till att åtgärda dem så snart som möjligt. Det är viktigt att du känner dig nöjd med vårt arbete.

Innan vi avslutar uppdraget stämmer vi också av att du har fått tillbaka eventuella nycklar som vi har lånat.

Avslut bostadstömning. Illustration: Emma Virke